breathing playing

16/4/10

In charity, for the blind, news on April 16, 2010 at 5:21 am
happyenglish9 (15/4/10 21:43):

Từ 1 T 6 tới 1 T 9 năm 2010 tại Hà Nội. Tôi muốn giúp 5 bé khiếm thị từ 6 tuổi trở lên học chữ nổi Braille và học một số kỹ năng cơ bản khác miễn phí. Mọi liên lạc xin liên hệ tới: Phan Ngọc Cung 0989350939 Imail: phanngoccung@gmail.com Cả nhà mình ơi, hãy giúp các em bé bằng cách gửi giúp tôi thông báo này, Tôi cảm ơn nhiều nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: