breathing playing

Chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn bền vững các thành phố cổ: Genơva và Hà Nội

In discussions, events, good stuff, old cities, talks, workshops on May 18, 2010 at 12:09 pm

(from Hanoigrapevine.com)

Posted: 18 Tháng Năm 2010. Filed under: Thiết kế, Thuyết trình/thảo luận.

21:00, thứ sáu 21/05
L’Espace

Chào mững 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam ổ chức một chuỗi hội thảo (workshop) về phát trển bền vững các thành phố nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa Italia và Việt Nam. Hội thảo đầu tiên liên quan đến việc bảo tồn các thành phố cổ và nghiene cứu trường hợp của các thành phố lịch sử Italia của Genova.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Mrs. Hoa -Đại sứ quán Italia
04 8256256 (số lẻ 116) or culturale.hanoi@esteri.it [/lang_]

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
24, Tràng Tiền, Hà Nội
Tel: (84-4) 39 36 21 64
Fax: (84-4) 39 36 21 65
webpage
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: