breathing playing

Thông tin thêm về chương trình múa thử nghiệm Nhật ký không gian tại L’espace

In contemporary dance, events, vietnamese on July 2, 2010 at 3:04 pm

01, 8, 15, 22.07 – 19h30

Spectacle expérimental de danse : Le journal de l’espace

Biểu diễn múa thử nghiệm : Nhật ký không gian

29.07 – 20h00

Spectacle final Biểu diễn chính thức

Auditorium Hội trường

L’Espace – Trung tâm văn hóa Pháp

Entrée libre Vào cửa tự do +infos + chi tiết

Télécharger le Programme en PDF Chương trình | Contact Liên hệ | Se désabonner Hủy đăng ký

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: