breathing playing

Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2010

In applications, fund, projects on July 6, 2010 at 6:02 pm

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xin trân trọng thông báo về Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2010. Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$20,000 cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam để thực hiện các dự án tăng cường dân chủ, xã hội dân sự & pháp quyền, nhân quyền và quyền phụ nữ, hoặc chống lại chủ nghĩa cực đoan… Vui lòng đọc thêm các hướng dẫn dưới đây và gửi đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) tới Đại sứ quán Hoa Kỳ trước ngày 14 tháng 6 năm 2010. Kết quả sẽ được công bố trong tháng 8 năm 2010.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:

Các đề xuất có thể xin số tiền tối đa là 20.000 đô-la, mặc dù trên thực tế, con số trung bình của một đề án được hỗ trợ là 15.000 đô-la. Thông thường, Chính phủ Hoa Kỳ không hỗ trợ cho các dự án kéo dài quá một năm, nhưng một tổ chức có thể xin được hỗ trợ nhiều lần cho nhiều dự án khác nhau.

Chương trình này được dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận ở Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân của nước thứ ba KHÔNG được hưởng những khoản hỗ trợ này. Các cá nhân Việt Nam cũng không đủ điều kiện xin hỗ trợ theo chương trình này vì không có cơ sở để đảm bảo được tính bền vững dài hạn đối với hoạt động của chương trình.

Các đề án xin hỗ trợ theo chương trình này cần bao gồm những hoạt động nhằm thúc đẩy các tập quán dân chủ như: xã hội dân sự; tự do thông tin và tính độc lập của các cơ quan ngôn luận; tính minh bạch trong chính phủ; xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ; tính pháp quyền và cải cách tư pháp; giáo dục công dân; giải quyết xung đột; nhân quyền; quyền của phụ nữ, người dân tộc và các nhóm thiểu số.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho hoạt động chính trị mang tính đảng phái. Tuy nhiên, các đề xuất xin hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục về bầu cử và thông tin truyền thông phi đảng phái vẫn được coi là hợp lệ và có thể được xem xét.

Các khoản tiền lương ngắn hạn và các chi phí hành chính nhỏ lẻ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện chương trình được coi là hợp lệ. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động chung và các chi phí về cơ sở hạ tầng dài hạn sẽ không được hỗ trợ.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho việc đi tham dự các cuộc hội thảo quốc tế, cũng không được phép sử dụng chủ yếu cho các chi phí về ăn uống.

Số tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để đào tạo những người làm công tác huấn luyện, nhưng không được phép sử dụng số tiền đó để trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội.

Số tiền hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để tổ chức các buổi seminar và hội thảo, nhưng đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ những đại biểu tham dự là ai, nội dung hội thảo là gì, thời gian tổ chức trong bao lâu, và nói rõ lý do tổ chức hội thảo (kết quả đạt được sau hội thảo và những lợi ích mà hội thảo mang lại có phù hợp với những mối quan tâm quốc gia của Hoa Kỳ hay không).

Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng cho việc xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, nhưng trong đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ độc giả của những tài liệu đó sẽ là ai, nội dung và phương thức phân phối tài liệu/ấn phẩm đó như thế nào.

Dưới đây là mẫu đề xuất dự án Chương trình Hỗ trợ Dân chủ Quy mô nhỏ năm 2010. Xin hãy gửi bản gốc của đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) đến Phòng Thông tin-Văn hóa (PAS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại địa chỉ số 7 Láng Hạ, Hà Nội, cùng một bản điện tử qua email tới địa chỉ pas.culture@gmail.com trước 17:00 ngày 14 tháng 6 năm 2010. Kết quả lựa chọn sẽ được công bố trong tháng 8 năm 2010.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin hãy gọi số (04) 3850-5000 (máy lẻ 6152) hoặc viết thư vào địa chỉ thư điện tử trên để có câu trả lời.

———————————————————————

EAP/PD DEMOCRACY SMALL GRANTS – FY 2009
APPLICATION INFORMATION

1. SUMMARY

• Post: Hanoi; Action Officer: Mr. David Moyer, APAO
• Name of Project:
• Amount Requested:

2. GRANTEE ORGANIZATION

• Name of Organization (in English and Original Language):
• Address (in English and Original Language):
• Contact Information (Phone, fax, email):
• Web Site Address, if any:
• Project Coordinator (Name, title):
• Brief Background of Organization and Key People:
• Any Previous USG Funding:

3. PROJECT

• Project Description:
• Detailed Budget:

4. PROJECT JUSTIFICATION

• Project Justification, including purpose and sustainability:

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/sm_grant2010.html

p/s: the deadline passed for this year but look out for this good fund next year people 🙂


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: