breathing playing

Lette d’information de L’Espace – CCF/ Thông tin chương trình tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội

In dance, events, exhibitions, free, literature on July 16, 2010 at 8:00 pm

29.07 – 20h00

Spectacle expérimental de danse : Le journal de l’espace

Biểu diễn múa thử nghiệm : Nhật ký không gian

Auditorium Hội trường

L’Espace – Trung tâm văn hóa Pháp

Entrée libre Vào cửa tự do

+infos + chi tiết

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16.08 – 18h00

Table ronde Camille et Paul

Tọa đàm Camille và Paul

Avec la participation des écrivains et chercheurs

Với sự tham gia của các nhà văn và nhà nghiên cứu :

Châu Diên, Phạm Thị Diệu Hương

Médiathèque Thư viện Entrée libre Vào cửa tự do

+infos +chi tiết

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28.08 – 10h00

Rencontre Cancres ou Génies ?

Gặp gỡ Mỗi đứa trẻ, một thiên tài

Exposition Triển lãm : 27.07 > 06.09

Hall d’exposition L’Espace Sảnh triển lãm L’Espace

Entrée libre Vào cửa tự do

+infos +chi tiết

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Télécharger le Programme en PDF Chương trình | Contact Liên hệ | Se désabonner Hủy đăng ký

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: