breathing playing

Giải thưởng quốc tế của Cộng hoà Pháp

In calls for applications, IT, people, social care on August 9, 2010 at 3:48 pm

« Giải thưởng Nhân quyền của Cộng hoà Pháp – Tự do – Bình đẳng – Bác ái », được Thủ tướng chính phủ Pháp tài trợ, do Uỷ ban quốc gia tư vấn về Nhân quyền xét tặng hàng năm.

Giải thưởng này được Thủ tướng Pháp trao tặng mỗi năm vào ngày 10 tháng 12 nhân Ngày nhân quyền Liên hiệp quốc.

Giải thưởng dành cho các hoạt động tại chỗ và các dự án về bảo vệ và khuyến khích Nhân quyền trên thực tế, trên tinh thần bản Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền và Hội nghị Nhân quyền thế giới, không phân biệt quốc tịch hay biên giới. Giải thưởng này được trao hàng năm cho 5 tổ chức. Mỗi năm Hội đồng giám khảo đưa ra 2 chủ đề tự chọn.

Năm 2010, các thành viên của Uỷ ban quốc gia tư vấn về nhân quyền đã chọn hai chủ đề sau :

- Chủ đề 1 : Nghèo đói, quá trình nghèo đói và nhân quyền trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và kinh tế

- Chủ đề 2 : Công nghệ thông tin – truyền thông mới và nhân quyền.

Nhận hồ sơ xét tặng đến trước ngày 30 tháng 09 năm 2010.

Nhắp chuột vào đây để biết thêm chi tiết (tiếng Anh)

http://www.ambafrance-vn.org/spip.php?article2602

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: