breathing playing

Chiếu phim DOCLAB – Phần II ::::: Screening of DOCLAB FILMS – Vol. II

In events, films, Hanoi on January 20, 2011 at 6:23 am

ENGLISH FOLLOWS BELOW

Chủ nhật 23/01, 18:30
(trình chiếu nhiếp ảnh: từ 9:00 sáng)
Viện Goethe Hà Nội
Thảo luận với nhà làm phim sau buổi chiếu

Hanoi DOCLAB xin hân hạnh giới thiệu buổi Chiếu phim DOCLAB – Phần II, với 4 bộ phim mới nhất từ học viên của chúng tôi. (Phần I – được giới thiệu vào tháng 9/2010, với 9 bộ phim của học viên – đã được người xem đón nhận nồng nhiệt)

Bốn bộ phim tài liệu thử nghiệm này thể hiện những quan sát và cảm xúc riêng tư của nhà làm phim về xóm Long Biên – nơi tầng lớp dân lao động và bị coi là thứ yếu của xã hội sinh sống. Các bộ phim này được đồng sản xuất bởi DOCLAB và Jamie Maxtone-Graham cho Buổi chiếu bóng Long Biên – một tuyển tập bao gồm phim và nhiếp ảnh, được tài trợ bởi Hội đồng Anh.

Trong thời gian ba tháng, bốn nhà làm phim (Trần Thị Ánh Phương, Phạm Thu Hằng, Đỗ Văn Hoàng, Trần Thanh Hiên) và bốn nhiếp ảnh gia (Boris Zuliani, Trần Xiu Thúy Khanh, Barnaby Churchill Steele, Jamie Maxtone-Graham) được yêu cầu sáng tác về những vấn đề/nhân vật họ quan tâm, theo cách họ muốn, và không phải ép mình theo một chủ đề nào. Trong sự hỗn độn của các ý tưởng và quan điểm khác nhau, mong rằng người xem có thể nhìn thấy một bức chân dung chân thật hơn của xóm Long Biên.

Với Phần II này, chúng tôi đặc biệt vui mừng trước sự trưởng thành và tận tâm trong công việc của học viên, giờ đã trở thành các nhà làm phim thực sự. Mời các bạn tới chung vui với chúng tôi!

TV.jpg

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sun 23 Jan, 6.30 pm
(projection of photography: from 9 am)
Goethe Institut Hanoi
Q&A with filmmakers after the screening


Hanoi DOCLAB is extremely proud to present the screening of DOCLAB FILMS – Vol. 2, with four brand new films from our students. (Vol. I with 9 films screened back in September, 2010 was a “sold-out” event).

These experimental documentary films – loosely expressing individual filmmakers’ observations and impressions of a marginalized working-class neighborhood in Hanoi — were recently co-produced by DOCLAB and Jamie Maxtone-Graham for the Long Bien Picture Show – a collection of photographs and films, sponsored by the British Council.

Over the course of three months, the four filmmakers (Tran Thi Anh Phuong, Pham Thu Hang, Do Van Hoang and Tran Thanh Hien) and four photographers (Barnaby Churchill Steele, Boris Zuliani, Tran Xiu Thuy Khanh and Jamie Maxtone-Graham) were asked only to make works of the things that they responded to as individuals and in the ways they wanted to. There was no effort to create a theme or to impose any meaning, the thought being that in the confusion of ideas and perspectives that there actually might be some better reflection of the place.

With Vol. 2, we’re particularly delighted to see how mature and committed our students have become as filmmakers. Please come celebrate with us!


ENG.jpg


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: