breathing playing

In Uncategorized on April 2, 2013 at 4:06 pm

Cùng Viết Hiến Pháp

CVHP chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian trả lời Khảo sát ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 người tham gia và trên 3400 người hoàn thành Khảo sát.

CVHP công bố với bạn đọc kết quả của cuộc khảo sát tính đến ngày 30/3/13 do trang mạng độc lập surveymonkey cung cấp, cùng với kết quả tổng hợp và phân tích của CVHP dựa trên kết quả sơ bộ của khảo sát tính đến ngày 20/3/13.

1) Kết quả khảo sát (Kết quả tính cả những người đã bắt đầu nhưng không hoàn thành Khảo sát ở đây.)

Kết quả kèm với tất cả ý kiến những người tham gia khảo sát điền thêm vào ở đây (151 trang). Có một số (nhưng rất ít) chỗ người trả lời dùng từ tục tĩu; chúng tôi xin lỗi nhưng…

View original post 78 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: