breathing playing

Nên trở về với nền cộng hòa dân chủ theo tư duy Hồ Chí Minh – Đào Công Tiến

In Uncategorized on October 14, 2013 at 6:38 pm

Cùng Viết Hiến Pháp

NÊN TRỞ VỀ VỚI NỀN CỘNG HOÀ DÂN CHỦ…

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

NÊN TRỞ VỀ VỚI NỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ THEO TƯ DUY HỒ CHÍ MINH

PGS. ĐÀO CÔNG TIẾN

(Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP HCM)

Tinh thần của nền công hòa

Tinh thần nền cộng hòa theo tư duy của Hồ Chí Minh mà chúng ta có thể cảm nhận được là:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc”.(1)

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.(2).
Theo tư duy của Hồ Chí Minh, đó là những lời bất hủ…

View original post 2,593 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: