breathing playing

Lời Tạm Biệt – Cùng Viết Hiến Pháp

In Uncategorized on December 1, 2013 at 11:40 pm

Cùng Viết Hiến Pháp

Ngày 28/11, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi, kết thúc một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng.

Đông đảo người dân đã được hỏi ý kiến. Báo chí, cả báo giấy, báo mạng đã tích cực đăng bài, chuyển tải nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có những ý kiến sắc nét và có giá trị.

Trang Cùng viết Hiến pháp đã hoàn thành nhiệm vụ tự mình đặt ra, đó là ghi chép diễn biến của việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, khảo sát ý kiến bạn đọc và đưa ra ý kiến riêng của những người làm trang.

Chúng tôi thấy cần nói rõ là ở những điểm quan trọng nhất, Hiến pháp sửa đổi mà Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 khác hẳn với những đề xuất của chúng tôi và đa số ý kiến bạn đọc.

Kể từ ngày 5/12, trang Cùng viết hiến pháp sẽ không…

View original post 67 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: