breathing playing

No

In Uncategorized on January 21, 2014 at 3:40 pm

Thích Học Toán

Tên phim: No
Đạo diễn: Pablo Larrain
Năm: 2012

Phim dựng trên một sự kiện chính trị có thực: do sức ép quốc tế, năm 1988 tướng Pinochet trưng cầu dân ý. Câu hỏi: người dân Chile có muốn Pinochet tiếp tục làm tổng thống hay không? Lựa chọn: Yes or No.

Bối cảnh chính trị: Pinochet là một nhà độc tài, có nợ máu, có bắt bớ, có tra tấn, với một sự quan tâm đặc biệt dành cho những người cộng sản Chile. Mặt khác, dược sự lãnh đạo của Pinochet, Chile có một chế độ chính trị ổn đinh, có một nền kinh tế phồn vinh.

Nhân vật chính của bộ phim là René, một người làm phim quảng cáo có tài, có tiền, có nhà, có xe hơi, có một con trai, tuy vợ thì lại bỏ nhà đi đâu mất. René được mời làm những…

View original post 206 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: