breathing playing

Bàn về chữ “Thực” hay tản mạn về giáo dục – Đàm Quang Minh

In Uncategorized on February 14, 2014 at 8:27 pm

Học Thế Nào

Hôm nay tôi muốn bàn về chữ Thực, theo nghĩa thực chất chứ không liên quan đến nghĩa là ăn cho dù người đời sẽ nghĩ đến ăn uống nhiều hơn.

Rất nhiều người bàn rằng cần làm cái này, cần làm cái kia. Thực trạng xã hội, rồi thực trạng giáo dục,… đang có vấn đề. Nhưng thực trạng là thế nào thì lại rất khó nói một cách rạch ròi, tường minh.

Ngay từ khi tôi còn làm khoa học thì những tài liệu như bản đồ hay số liệu thường vẫn được coi là tài liệu bí mật quốc gia. Sau nhiều lần liên hệ không thể tiếp cận được, cuối cùng tôi tìm thấy nó trong một thư viện của một trường đại học tại Châu Âu. Khi mà những số liệu nền như vậy không được cung cấp thì các nghiên cứu trở nên vô…

View original post 1,446 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: