breathing playing

Chỉ mong làm người tử tế!

In Uncategorized on February 14, 2014 at 7:26 pm

Vinhlq's Blog

Hôm nay là mồng 4 Tết. Con ngựa Giáp Ngọ đã đi được 4 ngày. Nhưng nó đi về đâu?

Chắc chắn, về phương diện kinh tế, con ngựa này sẽ không có một con đường bằng phẳng để mà phi nước đại. Ngược lại, nó cần phải dè chừng những ổ gà ổ trâu bất ổn mà những hệ lụy từ niềm tin đổ vỡ vào hệ thống ngân hàng, bất động sản và chứng khoán còn chưa hồi phục. Sự náo nhiệt giả tạo ở các chợ bình dân ngày trước Tết không xoá được cảm giác thờ ơ hiển hiện của người tiêu dùng ở các trung tâm thương mại, các siêu thị… nơi thực sự đo lường sức mua của xã hội.

Về phương diện xã hội, sự băng hoại đạo đức một cách có hệ thống trong nhiều ngành nghề, nhiều tầng lớp xã hội…

View original post 622 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: