breathing playing

Sống vậy thật cứng nhắc vô cùng – 17/10/2011

In Uncategorized on March 4, 2014 at 3:28 pm

Hoài Chí

Source: internet. Source: internet.

Suýt nữa vừa rồi ngủ trên xe buýt. Di chuyển trong London vào lúc năm rưỡi chiều thật là chán ngán. Ngồi trên tầng cái xe buýt hai tầng kể cũng vui, từ đây nhìn xuống thấy toàn xe là xe, nối đuôi nhau nhích từng chút từng chút một. Cứ cái lúc xe kẹt lại thì tôi dựa đầu vào cửa sổ bên trái, tay phải vẫn nắm quai túi xách, tay trái vẫn cầm hờ cái điện thoại, mắt lờ đờ dần. Lâu thì được một phút, xe buýt lại vọt đi, đầu ật ngửa ra sau, mắt lại mở ra nhìn đoàn xe phía trước. Đi được một tí, xe lại dừng, tôi lại bắt đầu ngủ.

Tôi cứ nửa tỉnh nửa mơ thế nửa tiếng nay rồi. Lên cái xe buýt số 4 đi từ Holborn, giờ mới gần đến được Barbican, chắc hôm…

View original post 1,217 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: