breathing playing

Cải cách giáo dục 1945 – Vũ Đình Hòe

In Uncategorized on April 28, 2014 at 3:36 am

Học Thế Nào

Học Thế Nào xin trích đăng một số đoạn trích từ các bài viết về cải cách giáo dục năm 1945: chính sách, đề cương và thực hiện.

Nhân đây chúng tôi cũng thông báo là Hội nghị trung ương 8 đã bế mạc ngày 9/10/2013, đồng thời cũng đã thông qua Đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

 

I -Chính sách giáo dục mới và sự tổ chức các bực học (trích đoạn)

Luật sư Vũ Đình Hòe

(Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục trong Chính phủ lâm thời ngày 2-9-1945)

Nền giáo dục mới ấy đặt trên ba nguyên tắc căn bản: “dân chủ”, “dân tộc” và “khoa học” và theo tôn chỉ phụng sự lý tưởng quốc gia….

Nền giáo dục mới sẽ làm một nền giáo dục “duy nhất” và “bình đẳng”: trên con đường học vấn, các…

View original post 1,598 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: