breathing playing

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH từ những người Việt trẻ

In Uncategorized on May 15, 2014 at 3:50 pm

Vietnam Peace Message

Image

Trong những ngày này, mọi trái tim Việt Nam đều hướng ra biển Đông, nơi mối nguy cơ của dân tộc đang bị đe dọa, chúng tôi muốn đưa tới cộng đồng một thông điệp hòa bình, mong muốn chúng ta cùng chung tay lan tỏa thông điệp và góc nhìn tích cực này để người trẻ Việt Nam, người trẻ Trung Quốc và người trẻ trên toàn thế giới có những hành động đúng đắn, tôn trọng chủ quyền từng quốc gia và góp phần gìn giữ, bảo vệ nền hòa bình chung của thế giới.

“Chúng ta đều mượn thế giới này để sống.
Tại sao không chung sống trong hòa bình?”

P/s: Thông điệp đã được dịch sang tiếng Anh và tiếng Trung với mong muốn lan tỏa tới không chỉ cộng đồng người trẻ Việt Nam mà còn tới cộng đồng người trẻ Trung Quốc và…

View original post 125 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: