breathing playing

Trường Đại học Hà Nội: Một số kinh nghiệm quản lý – Nguyễn Xuân Vang

In Uncategorized on September 20, 2014 at 8:25 am

Học Thế Nào

VeDIAL: Bản gỡ băng bài tham luận của Nguyễn Xuân Vang (Đại học Hà Nội) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 3: Hanoi University: Some Management Experiences.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi trình bày kinh nghiệm từ cách đây 6 năm. Kinh nghiệm quản lý ĐH có thể không trúng với mong đợi của mọi người trong hội thảo này. Tôi chỉ chụp lại những sự việc đã xảy ra với trường ĐH Ngoại ngữ – nay là ĐH Hà Nội để chia sẻ với quý vị.

Có ba phần nội dung, tôi sẽ tập trung trình bày phần chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn. Còn phần đánh giá hoặc kết quả thu được có thể tôi sẽ đi rất là nhanh.

Kết quả nổi bật ở đây, như anh Ngọc Anh vừa…

View original post 2,956 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: