breathing playing

Sách giáo khoa lịch sử: hiện trạng và giải pháp – Bùi Thiết

In Uncategorized on May 19, 2015 at 12:49 am

Học Thế Nào

(Góp bàn về sách giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông)

  • Thứ nhất, cho các em học sinh cấp tiểu học được học lịch sử từ sớm, không phải là từ lớp 6 mới được học. Có thể từ lớp 2-3 trong chương trình học đã có môn lịch sử như loại Truyện kể lịch sử của lớp 4-5 hiện nay, và từ lớp 4-5 đã có bài học lịch sử. Như vậy trong nhũng năm học phổ thông, các em đã có được kiến thức lịch sử nhiều hơn hiện nay. Khác với các môn học khác, kiến thức lịch sử sẽ đi theo suốt đời dù khi ra trường học sinh không chuyên về bộ môn sử thì kiến thức về lịch sử vẫn rất cần cho một đời người. Một công thức hóa học có thể quên, một phương trình toán học có thể không cần…

View original post 3,588 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: